Χρυσόβεργα (Σολιντάγκο) βότανο

Solidago virgaurea
€ 4,90 € 34,30
Αγιάγκαθο (Κνήκος) βότανο

arduous benedictus
€ 4,90 € 34,30
Ελευθερόκοκκος (Siberian Ginseng) βότανο

Eleutherococcus Senticosus
€ 4,90 € 34,30
Ακακία (Μιμόζα) βότανο

acacia baileyana
€ 4,90 € 34,30
Κισσός βότανο

hedera helix
€ 4,90 € 34,30
Λαπάθα (Ρούμεξ) βότανο

Rumex acetosa
€ 4,90 € 34,30
Αλχιμήλλη βότανο

alchemila alpina
€ 4,90 € 34,30
Μελιλωτός βότανο

Melilotus Officinalis
€ 4,90 € 34,30
Μουριά βότανο

Morus Alba
€ 4,90 € 34,30
Άρκτιο βότανο

Arctium lappa
€ 4,90 € 34,30
Ρούσκος βότανο

Ruscus aculeatus
€ 4,90 € 34,30
Σμέουρο (Φραμπουάζ) βότανο

rubus idaeus
€ 4,90 € 34,30
Βάτος (Ρούβος) βότανο

rubus fruticosus
€ 4,90 € 34,30
Βιόλα (Πανσες) βότανο

Viola Tricolor
€ 4,90 € 34,30
Γάλιο βότανο

Galium Aparine
€ 4,90 € 34,30
Δίκταμο βότανο

origanum dictamnus
€ 4,90 € 9,90   € 7,90 € 69,30   € 55,30
Ίνουλα (Ελένιο) βότανο

inula helenium
€ 4,90 € 34,30
Ιπποφαές βότανο

hippophae rhamnoides
€ 4,90 € 34,30
Επιστροφή στην κορυφή